Община Русе уведомява гражданите за промени в указанията на Националния осигурителен институт, касаещи условията за работа с общините поради предстоящите празнични и почивни дни в началото на месец май.

Съобразно сроковете за обмен на информация за включване в Механизъм лична помощ, НОИ ще може да обработва информацията за сключените или прекратените през месец април 2024 г. трудови договори с асистенти, ако тя бъде подадена към осигурителния институт най-късно до 25 април чрез уеб-базираното приложение от лицата, оправомощени от кмета на съответната община. Въведената до края на работния ден на 25 април информация ще бъде обработена за месец май съгласно установената процедура.

НОИ ще има технологичната възможност да започне превод към Агенция социално подпомаган на сумите за добавки за чужда помощ от месец юни, предвид информацията, подадена в последните три работни дни на април /26, 29 и 30.04/.

Приемът на документи по Механизъм лична помощ ще се осъществява до 25 април включително, като всички документи, приети след тази дата, ще се обработват през месец май.