Решението на парламента за пенсиите да се увеличат с 11% е малко странно. Не знам как да го коментирам извън контекста на предизборната кампания в момента.

Това заяви в интервю пред БНР Мария Минчева, председател на Надзорния съвет на НОИ и зам.-председател на Българска стопанска камара.

"Защото законът ясно е разписал как се взимат решения и от кои органи. Това решение беше взето в рамките на законовата процедура, всяка година Надзора на НОИ взима такива решения. Ако приемем, че НС има право оперативно да се меси в дейността на всякакви органи, които са колективни, това решение не би имало никаква стойност, защото надзорът е така направен, че има паритет между квотата на правителството и на социалните партньори. Това решение може да се коментира единствено в предизборната кампания. За мое съжаление темата с пенсиите се използва предизборно от политическите партии, тъй като има над 2 млн. пенсионери, които са гласоподаватели и политиците обичат да раздават пари от трибуната на НС, надявайки се това да привлече повече гласове в едната или другата посока", коментира Минчева.

Тя обясни какво представлява "Швейцарското правило", по което се осъвременяват пенсиите всяка година

"Правилото се изменя  и от 75% от инфлацията и 25% от ръста на осигурителния доход, от 2005 г. това решение е обвързано с 50% нарастване на осигурителния доход и 50% от ръста на инфлацията. По закон ежегодно се осъвременяват пенсиите с решение на НОИ с % равен на - прилага се правилото, а не се казва по преценка на надзора, има ясно правило", разясни председателят на Надзорния съвет на НОИ.

"Няма нищо укоримо в това управителят на НОИ да внася предложение за осъвременяване на пенсиите, защото законът ясно казва 50% от ръста на осигурителен доход и 50% от ръста на потребителските цени", коментира Минчева.

Мария Минчева предупреди, че живеем в несигурно време, визирайки сегашната геополитическа ситуация и "прогнозите показват намаляване на ръста на инфлацията".

За нея големият проблем "е дългосрочен и не се говори за него – застаряване на населението".

"Все по-малко хора ще допринасят с вноски и все повече ще са бенефициентите на общественото осигуряване. Чували сме призивите от необходимостта от увеличаване на осигурителните вноски, за да се преодолее дефицита в НОИ. Но колкото и да се увеличават вноските трябва да гледаме по-комплексно на пенсионната система", каза Минчева.

"За нас като работодателска организация, това е елемент, който трябва ясно да се каже, да видим откъде пенсионерите могат да получават доходи извън държавната пенсия. Второ трябва да се работи за повишаване на финансовата грамотност на младите хора. А увеличавайки финансовата грамотност, ние трябва да знаем, че днес, внасяйки осигуровки върху реалния си доход, а не върху минималния, това ни гарантира доза спокойствие в годините когато няма да сме активни", препоръча председателят на Надзора на НОИ.