Изпълнителният директор на НЕК инж. Мартин Георгиев и проф. д-р Димитър Димитров, ректор на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), подписаха меморандум за сътрудничество. Меморандумът затвърждава ангажимента на НЕК за разширяване и задълбочаване на партньорствата с висшите учебни заведения.

В рамките на Меморандума НЕК и УНСС ще работят съвместно за създаване на нова магистърска програма "Енергийна сигурност", която ще открие нови възможности за взаимодействието между академичната среда и енергийния сектор.

"Благодаря за възможността да си сътрудничим с Университета за национално и световно стопанство“, каза инж. Мартин Георгиев. "НЕК насърчава потенциала и професионалното развитие както на своите служители, така и на младите хора като ги подготвя за предизвикателствата и възможностите пред индустрията. Вярвам, че новата магистърска програма, която ще създадем, ще отговори на съвременните изисквания и динамиката на сектора и ще допринесе за неговото развитие чрез въвеждане на нови идеи и практически подходи, вдъхновени от академичния изследователски процес.“

Сред предвидените дейности в рамките на този меморандум са: организиране на студентски стажове, провеждане на съвместни обучения, конференции и повишаване на професионалната квалификация на участниците от двете институции.

УНСС е петото висше учебно заведение, с което НЕК подписва меморандум, след ТУ-София, УАСГ, Военната академия Г. С. Раковски и Стопанския факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски. Това подчертава стратегическото значение, което НЕК придава на образователната сфера и сътрудничеството с академичната общност.