Не платиха труда на момчето, което се съблече по време на включване на екип на bTV при броенето на изборните бюлетини от балотажа на местните избори. Кадрите придобиха особена популярност в социалните мрежи.

Костадин Ножаров разбира от трето лице, че няма да му бъдат платени 1000 лева бруто. Не получава официално становище с причини защо ще остане без възнаграждение за труда си. Опитва се да разбере кой е взел това решение, но не получава отговор.

"Веднага след случката ми звънна моят отговорник за длъжността и ми каза, че според него вероятно няма да ме извикат втори път“, коментира Костадинов.

От "Информационно обслужване“ излязоха с писмена поцизия, в която заявиха, че се разграничават от непристойното поведение на външен сътрудник и че лицето не е техен служител, а е наето само на граждански договор.

Всички служители, наети на граждански договор, се обучават и се запознават с работата, която трябва да свършат.

Костадин казва, че не е бил предварително запознат с Етичния кодекс на дружеството, а само с работните правила и правилата по въвеждане на протоклите.

Момчето има и дигитален договор, в него също го няма описан Етичния кодекс, а само длъжности и задължения, както и наказателни клаузи относно изнасяне на данни.

Костадин не получава възнаграждението си както за балотажа на местните избори, така и за първия тур.

Той търси информация от различни източници, но никой не може да му каже кой конкретно е взел решението за това. Така младежът не може да стигне до човекът, от който може да очаква парите си.

Костадин и до днес не смята, че с постъпката си е извършил нарушения спрямо Етичния кодекс на "Информационно обслужване“, но е съгласен, че може да го накажат, като не го извикат повече.

Когато се съблича в ефира на bTV, Костадин вече е бил приключил с работата си и е излязъл от работния си профил.