Опитът на Нидерландия в правната помощ и медиацията е много ценен за нас и ние с радост ще заимстваме добрите практики от него. Това заяви днес министърът на правосъдието Мария Павлова по време на срещата си с Яни Люберс от Съвета за правна помощ на Кралство Нидерландия. Г-жа Люберс подробно запозна министър Павлова с нидерландската точкова система, по която се определя заплащането на служебните защитници, както и с принципите за назначаване на медиатори.

Правната помощ се развива и бележи значителни резултати. С последните промени в законодателството се разшири кръгът на лицата, имащи право на правна помощ, отпаднаха съдебни такси за ползвателите на тази услуга, въведе се предоставяне на правна помощ в извънсъдебни производства, създадени бяха нови форми в системата за предоставяне на правни съвети и консултации при облекчени условия.

Това заяви по-рано днес заместник-министърът на правосъдието Спаска Кинчева при откриването на форума "Разширяване обхвата на правната помощ – добри практики и предизвикателства“, организиран от Български институт за правни инициативи (БИПИ) в партньорство с Националното бюро за правна помощ (НБПП).

"Системата, на която се основава правната помощ е планиране, анализ, отчетност и контрол при управлението и разпореждането с публичните средства, като с тази задача е натоварено Националното бюро за правна помощ. То е връзката между адвокатите в страната, вписани в Националния регистър за правна помощ, и държавата. Бюрото е и контролният орган за спазване на закона и качеството на предоставяната правна помощ“, каза още Кинчева. Тя допълни, че в момента се работи по промяна на Наредбата за заплащане на правната помощ, като целта е да бъдат актуализирани възнагражденията на адвокатите, вписани в Националния регистър за правна помощ.

По време на събитието г-жа Люберс разказа за модела на държавата си в тази сфера. Правната помощ е гарантирана от Конституцията на Нидерландия. През годините законът за правна помощ е претърпял доста промени в посока от повече правни услуги към повече социално внимание. Нидерландия субсидира правна помощ или медиация за лицата с ниски доходи в рамките на националната юрисдикция, като годишното финансиране за това е около 400 млн. евро.

Заплащането, което получават адвокатите и медиаторите, за предоставянето на тези услуга не е достатъчно привлекателно, затова се опитваме да привличаме за каузата млади юристи, призна нидерландският експерт.

Председателят на Националното бюро за правна помощ Наталия Илиева запозна участниците в кръглата маса с българския модел за предоставянето й, като отбеляза, че основната насоченост е фокусирана върху уязвимите социални групи.