Независимо от динамичните темпове на развитие на дигитализацията и технологиите , без никакво съмнение хората са основният ресурс, с който трябва да бъдат съобразени политиките във всички сфери. Ето защо демографската политика трябва да е национален приоритет. Това каза министърът на икономиката и индустрията д-р Петко Николов при откриване на форума “Демографското бъдеще на България. Инвестиции в технологии, инфраструктура и човешкия капитал".

"Министерството на икономиката и индустрията работи за задържане на хората в България чрез разкриване на нови работни места и стимули за развитие“, каза министър Николов. Той допълни, че МИИ има ангажимент и да насърчи завръщането на наши сънародници от чужбина. "Когато институциите и бизнесът обединим усилия, ще успеем да убедим и младите хора да се връщат в България“, заяви д-р Николов.

"Във времена на дефицит на кадри, страната ни трябва да съумее да развива и инвестира в максимална степен в капацитета на наличния и бъдещия човешки капитал“, подчерта още министърът. По неговите думи преодоляването на регионалните неравенства в икономическото развитие са ключови за демографското съживяване на страната ни.

Д-р Петко Николов обяви, че провежданите от Министерство на икономиката и индустрията политики целят привличането на чуждестранни инвеститори и създаването на условия за бизнес в по-малките населени места като мярка срещу демографската криза. По думите му това включва създаване на индустриална екосистема, чрез изграждане на индустриални паркове в цялата страна. Министърът припомни, че един от основните проблеми, с които инвеститорите в България се сблъскват, е именно липсата на квалифицирана работна ръка.

Той съобщи и че в средносрочен план се обмислят активни програми за дуално образование, насочени с приоритет в райони, в които има необходимост от създаване на нови работни места и в такива, които променят икономическия си профил.

Министър Николов акцентира на факта, че почти две трети от малките и средни предприятия са разположени в пет от големите градове на България, а 42% от общата добавена стойност на произведената продукция е генерирана в София. Д-р Николов допълни, че най-слабо развит е Северозападният район с дял от 5,6% от общата добавена стойност.

Във форума, организиран от в. "Стандарт“ и посветен на демографското бъдеще на България, присъстваха икономисти, преподаватели, учени, представители на синдикатите, министри и политици. Сред тях бяха социалният министър Ивайло Иванов, министърът на здравеопазването д-р Галя Кондева, деканът на Медицинския факултет в СУ проф. Любомир Спасов, зам.-председателят на КРИБ проф. Николай Вълканов и др.