Напредъкът на проекта за разширяване на подземното газово хранилище Чирен и реализацията на инициативата за Вертикален газов коридор бяха сред обсъжданите теми в разговора на министъра на енергетиката Владимир Малинов с Джейн Рий, началник кабинет на Американската финансова корпорация за международно развитие (U.S. International Development Finance Corporation - DFC) и Джейк Ливайн, главен експерт в областта на климата в корпорацията. Организацията подпомага инвестициите в различни точки на света за изграждане на инфраструктура и модернизация на индустрията. Инвестициите в Европа и на Балканите са с акцент върху енергийния сектор като основополагащ за трансформацията на икономиките.

"Проектът за разширяване на хранилището "Чирен“ е ключов за диверсификацията и сигурността на енергийните доставки. Разширяването на тази инфраструктура ще даде възможност за допълнителни доставки на втечнен природен газ от надеждни източници, включително от САЩ, не само за България, а и за целия регион.“, акцентира министър Малинов. Припомняме, че в края на 2023 г. Американската финансова корпорация за международно развитие обяви, че гарантира финансирането за проекта чрез Citibank, възлизащо на 208 млн. евро. "Финализирането на гаранционното споразумение между DFC, Citibank и Министерството на финансите на Република България е от решаващо значение за успешното и навременно завършване на проекта“, акцентира още той.

"Проектът за Вертикален коридор е стратегически за България и Европа. Целта му е да осигури достатъчен капацитет за пренос на природен газ от сигурни източници от юг на север и да гарантира доставките за Югоизточна Европа и по-широкия регион, включително Украйна и Молдова“, подчерта министър Малинов. Българското правителство подкрепя последователно инициативата за Вертикален коридор, която е солидарно решение за гарантиране на газовите доставки, позволяващо засилване на диверсификацията и пълноценно използване на украинската инфраструктура след спирането на транзита от Русия от началото на 2025 г. "Осигуряването на финансиране ще гарантира навременната реализация на този стратегически коридор“, допълни още той.

"Българската страна приветства разширяването и задълбочаването на досегашното ни успешно сътрудничество с Американската финансова корпорация за международно развитие“, изтъкна енергийният министър. От страна на Джейн Рий и Джейк Ливайн беше представена програмата на корпорацията за финансиране на малки модулни реактори с произход САЩ. От българска страна бе изразена готовност за обмен на опит в тази област, която предоставя допълнителна възможност за производство на чиста енергия. По време на разговора страните се съгласиха от Американската финансова корпорация за международно развитие да бъде предоставена техническа помощ при проучването за изграждане на нова или рехабилитацията на съществуващата помпено-акумулираща водноелектрическа централа "Чаира“.