Комисията за енергийно и водно регулиране извършва анализ на възможните решения във връзка със създалата се ситуация с постигнатите екстремно високи цени на пазара на балансираща електроенергия. Това съобщават в свое прессъобщение от Комисията за еднергийно и водно регулиране.

Припомняме, че през изминалата седмица от Асоциацията на индустриалния капитал в България алармираха, че цените за балансиране на енергията за месец май 2024 г., обхващащи периода 01-31.05.2024 г., които могат да доведат до застрашаване на финансовата сигурност на пазара в енергийния сектор, на сигурността на електроенергийната система и които по своята същност представляват своеобразни "екстремни“ изчислени стойностни нива. 

До края на следващата седмица КЕВР ще приеме и постанови решение, с което възникналият проблем да бъде разрешен чрез по-справедлив начин на разпределение на разходите за балансираща електроенергия между всички участници на пазара.