Присъединяването към Еврозоната е сред основните приоритети на страната. Въвеждането на единната европейска валута е доказателство за задълбочаването на европейската интеграция на България. Това каза министърът на икономиката и индустрията д-р Петко Николов на конференцията "България в еврозоната, кога?".

По думите му със своето присъединяване България ще направи голяма крачка напред и ще участва в процеса по формиране на паричната политика в ЕС. Страната ни ще стане част от общност, в която над 340 милиона граждани на 20 държави членки на ЕС използват еврото като национална валута. По думите на министъра членството на България в най-развития паричен съюз в света ще донесе значителни ползи в икономически и социален аспект.

Сред ползите за България Николов посочи повишаването на кредитния рейтинг на страната след приемането на еврото. "България ще има възможност да се финансира чрез кредити с по-ниски лихви от международните пазари. Единната валута ще намали трансакциите и разходите за бизнеса, което ще подпомогне външнотърговския стокообмен на страната, ще има положителен ефект върху чуждестранните инвестиции и би осигурила съпоставимост на цените и заплатите с европейските", посочи Николов.

Икономическият министър очерта като стратегическа цел на страната ни изпълнението на условията за членство в Еврозоната до края на 2024 г., след което предстои да се въведе еврото като национална валута. Според него действията, необходими за постигането на тази цел са свързани със спазване на бюджетна дисциплина и с намаляване на инфлацията до нива, сравними със страните с най-ниска инфлация в Еврозоната. Като предизвикателство за България министър Николов посочи покриването на критерия за инфлация и посочи, че за постигането му са необходими усилия. "Българската администрация работи усилено за пълно въвеждане на европейските изисквания в законодателството с цел подготовка на предприятията и потребителите за прехода към новата валута", каза още той.

"Въвеждането на еврото в България ще бъде съпроводено с конкретни мерки за защита на потребителите, които включват изисквания за правилно преизчисляване на цените от лева в евро, двойно обозначаване на цените на стоките и услугите в евро и в лева", заяви икономическият министър. Той увери, че периодът на двойно обозначаване на цените ще започне един месец след датата на влизане в сила на Решението за приемане на еврото и ще приключи 12 месеца след датата на въвеждане на еврото.

Министър Николов бе категоричен, че преходът от лев към евро следва да се осъществи плавно и информирано, за да може ползите от членството да се усетят от всички български граждани и предприятия. "Бизнесът ще разполага с достатъчно време, за да се подготви за действителното преминаване на информационните, вътрешно-фирмените системи за управление на процесите и разплащателните системи“, добави той.

Конференцията "България в еврозоната, кога?" се организира от Асоциацията на почетните консули в България, Българската Си Еф Ей (CFA) асоциация и Асоциацията на банките в България. Събитието ще протече в два панела, които ще се фокусират върху политическите аспекти, както и върху икономическите и финансовите перспективи преди и след присъединяването. Ще бъдат разгледани успешни примери на европейски държави вече въвели еврото като своя национална валута.