В понеделник имаше покана от БСП с други политически партии да обсъдим резултатите от местните избори и в частност там, където по места сме участвали или в коалиции, или сме подкрепяли по един или друг начин определени кандидати. Ние се отзовахме на тази покана, но не е имало анонси за обща политическа декларация, общи политически действия в бъдеще, а по-скоро обсъждане на конкретната ситуация. Това каза в аудиокаста на "Фокус" "Това е България" ген. Стефан Янев, лидер на партия "Български възход“.

"След срещата, която беше проведена в понеделник, вече имаше медийна заявка, че ще последват такива стъпки в посока някакъв вид обединение, някакъв вид съвместни платформи като декларации, като намерение и всичко останало. Не сме отишли на тази среща с намерение да водим такъв тип коалиционна политика, нито да подкрепяме каквито и да са техните идеи. Те може да са работещи, може да са много добри, но ние сме самостоятелен юридически субект, самостоятелна партия, която си има свой живот, свои органи, които определят политиката на партия “Български възход" по начина, включително и как тя би правила коалиции преди или след изборите. Така че това за нас като политическа партия “Български възход" не е, да го кажем нещо предстоящо, което да създава новини и да казва, да, ние влизаме в разговори и търсим тук една коалиция. 

Не сме поемали никакъв ангажимент и не търсим коалиране на този етап с никого. Така че това е нашата позиция. Понеже стана въпрос за обща визия, цели, за тази потенциална коалиция, което е обсъдило Изпълнителното бюро на друга партия, аз тези неща не ги коментирам публично. Предпочитам да ги коментираме в свой си кръг като партия “Български възход", и тогава да решим какъв е нашият подход. Но в момента не мисля, че има нещо, което се случва пред очите ни важно и значимо", каза още Стефан Янев. 

Отговорите ги намираме на ежедневна база. На първо място, по отношение на всеки един проблем, който съпътства нашия живот, ежедневието ни, ние се опитваме да търсим решение. И когато имаме решение, ние го огласяваме. Ние казваме, нашето предложение е едно, нашето предложение е друго. Разбира се, ние не сме в позицията да налагаме това решение, ние го предлагаме, ние търсим по-широката обществена подкрепа към всяко едно такова предложение, което би могло да се реализира при добро желание, и разбира се, тази обществена подкрепа, за която говорим. По другия въпрос, големият въпрос, каква България искаме да имаме след 10 години, ние сме подготвили, нека да го кажа така, една платформа от мероприятия, от инициативи, които да дадат отговора, но не да го измислим ние. Защото ние не притежаваме фокуса и не притежаваме монопола да кажем “Нашата България би трябвало да изглежда така, защото на мен така ми харесва и ние се събрахме 10 човека и решихме". Не, това е въпрос на по-широко обсъждане, възможно по-широко, с участието на много граждани, на нашите съграждани, да могат да се чуят максимално много гласове. И да видим къде е този център на тежестта, в тези гласове кои преобладават, какво искаме ние? Искаме да имаме хаотично развиваща се държава или искаме да имаме подредена държава? Ако искаме да имаме развиваща се държава, какви са принципите, които приемаме, че тази държава трябва да се развива, в каква посока? И когато знаем тези отговори, тогава ще намерим и правилните стъпки, които поетапно една след друга да се изпълняват, така че това развитие да се получи.

Цоня СЪБЧЕВА