"Фокус", ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"

В Европейската година на уменията Управляващият орган на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“ избра да постави акцент върху резултатите от изпълнението на проектите за подкрепа на професионалното образование и обучение, финансирани по програмата.

Едно важно едно събитие се проведе на 18 септември, благодарение на Изпълнителна агенция "Програма за образование". Това бе годишно информационно събитие по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" . В рамките на събитието беше представена фотоизложба за открити пространства, посветена на Европейска година на уменията и добри практики от финансираните по програмата проекти. Сега разговаряме с проф. Георги Вайсилов, който е директор на Изпълнителна агенция "Програма за образование". Здравейте! 

Здравейте!

Разкажете ни накратко за процедурите, свързани с професионалното образование.

Имаме две основни процедури, които са финансирани по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". Това са процедурата за ученически практики, която дава възможност ученици да отидат в различни предприятия, да видят реалната работна среда. И програма за развитие на дуалното обучение, която пък вече дава възможност директно да работят на място, да видят как се осъществяват самите производствени процеси учениците. По тези програми са горе-долу 9000 ученици, участвали във всяка една от програмите в рамките на двата проекта.

Какво забелязвате, има ли успех сред учениците, най-вече?

Да, има интерес както сред учениците, така и сред училищата и бизнеса за разширяване на тези програми. И по тази причина ние вече започнахме проект по следващата програма, в рамките на програма "Образование" имаме подписан проект с Министерството на образованието и науката, отново свързан с професионалното образование и обучение.

В този ред на мисли, моля ви да ни кажете и  всъщност какво предстои по самата нова програма?

Това е единият от основните проекти. Другият проект, нарича се "Успех за теб", който е насочен към общото образование и към подкрепа на децата със специални образователни потребности, както и към приобщаващо образование. В скоро време ще обявим подобна процедура и за детските градини, за приобщаващо образование и допълнителни занимания за децата там. Подготвяме и няколко други процедури за въвеждане на компетентностен модел в средното образование. Подготвят се  процедури свързани и с висшето образование. Една процедура по програмата за студентски практики, свързана с въвеждане и на дуално обучение във висшето образование, както и програма за развитие на проектна докторантура.

Виждаме че работите доста активно в посока на българското образование, за което ви благодарим. Благодаря ви, че бяхте наш гост, това беше проф. Георги Вайсилов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Програма за образование".

Разговорът ни се прехвърля към едно от училищата, което активно взе участие в тазгодишното събитие. Разговаряме с д-р Евгения Илиева, която е директор на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Ангел Попов" в гр. Велико Търново. Г-жо Илиева, разкажете ни повече за проектите, които вашето училище е изпълнявало до момента?

Нашето училище традиционно работи по проектите, които се предоставят от страна на  Агенция програма за образование. Работили сме по проект "Подкрепа за успех", "Образование за утрешния ден". Работим и продължаваме работа по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" и през настоящата учебна година започваме работа по новия проект "Успех за теб". Смея да кажа, че работата на гимназията и участието на учениците в тези проекти е изключително ползотворно. Защото по проект "Подкрепа за успех" имахме създадени групи за допълнително обучение по български език и литература и по математика за ученици от 10-ти клас и съответно групи по български език и литература за подготовка за държавните зрелостни изпити. И в резултат на това допълнително обучение, което получиха нашите ученици, те се представиха много добре на националното външно оценяване след 10-ти клас по български език и литература и по математика. И съответно на държавния зрелостен изпит по български език и литература. Също така част от педагогическите специалисти по проект "Подкрепа за успех" и по проект "Образование за утрешния ден" преминаха обучение, в резултат на което се повиши тяхната професионална квалификация. За настоящата учебна година сме предвидили по проект "Успех за теб" да работим отново с групи допълнително обучение за ученици 10-ти клас по български език и литература, по математика. За ученици от 12-ти клас по български език и литература.

Д-р Илиева, вижда се, че е била ползотворна работата Ви. Надяваме се и други училища по същия начин да вземат пример от вас и да продължават да се развиват.

Благодаря, надявам се и аз, че това ще се случи. 

Това бе годишното информационно събитие по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж". Още в самото начало ви споменахме, че в рамките на събитието беше представена фотоизложба за открити пространства, посветена на Европейска година на уменията. Фотоизложбата ще бъде отворена до 26 септември в гр. София и може да бъде разгледана в градинката на НДК.