Перманентно повече от десетилетие жилищните имоти в големите градове в България поскъпват. Същевременно наблюдаваме и драстичен ръст в ипотечния пазар, който възлиза на 20 млрд. лева в момента, а само за изминалата година е поскъпнал с 20%. Тези фактори дават индикация за достигане на връхна точка на пазара и за смяна на настроенията. Първият сигнал в тази посока е свързан с намаляването на броя сделки, а причината за това е отдръпването на част от купувачите на пазара. Това заяви Климент Робев, координатор "Финансова грамотност", ЕЛАНА Трейдинг по Bloomberg TV Bulgaria.

Тази тенденция се наблюдава и в Европа. В САЩ се наблюдава достигането на 13-годишно дъно в броя сделки на съществуващи жилища. Това се дължи на лихвите по ипотечните кредити, които са около 7%, а за сравнение в България са само 2,8%. Но същевременно в САЩ има недостиг на предлагане, което все още държи цените на високи нива, посочи Робев.

Според Робев лихвите у нас не започнаха да се покачват с темповете на еврозоната, защото банките са достатъчно добре капитализирани. Но не само ниските лихви са катализатор на високите цени, основният катализатор беше високата инфлация. Хората бяха наплашени, че ще изгубят своите спестявания - народопсихологията на българина е свързана с това, че единственият начин е да инвестираме в недвижим имот, а това доведе до еуфория на пазара. Тази еуфория беше свързана с това на всеки един продавач да има трима купувачи, докато в момента нещата са балансирани и на всеки продавач - има един купувач.

"Причинно-следствената връзка между намаляване на броя сделки и падане на цените – каквото се случва в Западна Европа, е правдоподобно да очакваме в краткосрочен аспект и в България. В дългосрочен аспект обаче трябва да се вземат предвид няколко фактора, като първият е 78 млрд. лева депозити на домакинства в търговските банки. Това са средства, които в един момент ще се насочат отново към пазара на недвижими имоти."

Друг важен момент с песимистичен оттенък е феноменът "тъмни прозорци“, защото една трета от жилищните имоти в България се необитаеми. Това се случва, защото данъците да притежаваш имот са достатъчно ниски, докато в Западна Европа не е така. Когато променят нормативните разпоредби в тази посока, вероятно ще имаме много голямо предлагане на пазара от подобен тип имоти, смята Робев.

"В контекста на високата строителна активност и на демографския срив, се очертава една любопитна ситуация на пазара, за която хората трябва да внимават.“