Имаме разрешително за геоложко търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в района на Златуша-Росоман. Това е научноизследователска дейност, работим съвместно с БАН и със Софийския университет. Това каза ръководителят на България на Velocity Minerals Даниел Маринов в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.

Заявлението за търсене и проучване е подадено преди пет години и тогава е заложен цялостен работен проект. В него са посочени 11 сондажа в района на Росоман, но те няма да бъдат направени, тъй като резултатите от работата до момента не са перспективни, обясни Маринов. "След двугодишния ни труд установихме, че площта Росоман не е перспективна. Затова там няма да има сондажи. Целта на проучвателната дейност в площ Златуша не е търсене на злато, а на критични материали – мед, литий и други суровини“, обясни ръководителят на Velocity Minerals в България.

Проучвателните сондажи в Златуша ще бъдат с диаметър около 6 см. Предвидена е средна дълбочина около 200 метра.

Сондирането е щадящ околната среда метод, заяви Маринов. То не замърсява въздуха и подземните води. "Българските регулации са синхронизирани с европейските и не можем да си позволим където и да е в България да се нарушават тези регулации. Има буферни зони, съобразяват се подземни води. Ние не сондираме там, където са подземните води, просто няма смесване на чистата вода, която ние вкарваме отгоре, с подземните води. Не се използват химикали – това е абсолютна дезинформация. Използва се единствено вода и бентонит, в който няма нищо опасно. Водата, която излиза на повърхността, е съвсем безопасна. Има шум в радиус около 100 метра от сондата“, обясни той.

Търсенето и проучването не води автоматично до разработването на мина, подчерта Даниел Маринов. "В световен мащаб от 2000 проекта един става рудник. За да се стигне до там, трябва да се докажат запаси, след това се минава процедура по ОВОС, която е изключително тежка. Българската процедура е много по-тежка от тази в Европейския съюз. След това се минава на обществено обсъждане и тогава идва моментът хората да изразят желанието си желаят или не да има рудник в техния район. Решението може да се обжалва“, обясни той процедурата.

Преди да започне активна полева дейност по търсене и проучване лично Даниел Маринов и негови представители са направили среща с кмета на община Божурище, за да бъде информирана управата за проучвателната дейност. "Нямаше никакъв проблем. И изведнъж, предизборно, ни поканиха в кметството на Златуша. Главният геолог на проекта успя да каже три изречения и всички спряха да слушат и скочиха. Срещата се политизира изцяло с опоненти на кмета“, обясни Маринов..

Инициираният референдум за добива на подземни богатства в находището на Златуша не засяга търсенето и проучването, допълни ръководителят на България на Velocity Minerals.