Процедурата е адекватна, смислена и приложима. Тя е свързана с три етапа: получаване на сигнала, какво трябва да се прави, в зависимост от това по какъв канал е получен – по имейл, социална мрежа, телефон, включително и с писмо. Това каза д-р Лъчезар Милушев, експерт по национална сигурност и заместник-ръководител на Центъра за изследване на екстремизма и тероризма в предаването "България, Европа и света на фокус“ на Радио "Фокус“. Той е и един от разписалите новите правила и процедурата за реакция при бомбени заплахи, каквато бе и темата на разговора.

"Смисълът на процедурата е да уеднакви практиките и с прост и разбираем стил на последователност от действия, които са свързани с различните етапи от възникване на една такава заплаха, а именно: получаване на заплахата, реагиране по отношение на нея, т.е. да видим нещото, което е много важно при действия при извънредни кризисни ситуации, а именно – да се оцени заплахата, да се установи нейния характер, след което да се пристъпи към съответните действия, които целта е да бъдат максимално адекватни на заплахата“, поясни експертът.

Той бе категоричен, че когато става дума за заплахи от използване на взривни устройства, е важно да не се предизвиква излишна паника. "Говорим за такива обекти с масово пребиваване на хора, каквито са училища, университети, най-общо казано образователни институции, това може да касае и други обекти, които ще си ги спестя в момента поради разбираеми причини“, уточни експертът.

По думите му така се разстройва и обществения живот, което е свързано с родители, със структури на органите по сигурност, както на МВР, така и на други компетентни държавни институции. "Под ръководството на заместник-министър председателя по вътрешен ред и сигурност г-н Демерджиев беше създадена такава работна група. Тази процедура е писана от най-добрите експерти в държавата по различните направления на дейност, така че отчетени са добрите практики в развити държави, които достатъчно много са страдали от такива заплахи“ поясни още той.

"В процедурата е акцентирано доста подробно на това, че е много важен първоначалният бърз оглед, в който се включва и персоналът на съответния обект, който най-добре познава самия обект." Той сподели, че когато е бил служител по сигурност в Националния дворец на културата е прилагал тази процедура и по думите му тя работи и е приложима.

Заместник-ръководителят на Центъра за изследване на екстремизма и тероризма смята, че е недопустимо в каквато и да е обществена сграда аварийният изход да не бъде достъпен, да няма възможност лесно и бързо и почти мигновено да бъде отворен. "Тук не говорим само за случая със заплаха за използване на взривно устройство – асо щете и за пожар, ако щете за извеждане при земетресение и редица други такива инциденти, които могат да възникнат, което честно казано, е недопустимо, ако това го има в такива сгради за обществено ползване“, добави още д-р Милушев.