Централната избирателна комисия отказа да регистрира промяна в състава на коалицията "Продължаваме промяната-Демократична България". Това стана ясно от решение публикувано днес на страницата на ЦИК.

Този следобед в 17:40 часа в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от коалиция "Продължаваме Промяната – Демократична България“, подписано от представляващите коалицията Кирил Петков Петков, Асен Васков Василев, Христо Любомиров Иванов и Атанас Петров Атанасов, подадено от пълномощника Мартин Ангелов Бъбаров, с което е заявена за регистрация промяна в състава на коалицията, изразяваща се в присъединяване на политическа партия "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“.

Съгласно чл. 144, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс промени в състава на коалиция, настъпили след регистрацията й, се извършват след подаване на заявление и представяне на решение за промените и съответните документи не по-късно от 35 дни преди изборния ден. С приетата с Решение № 1583-НС от 02.02.2023 г. Хронограма на Централната избирателна комисия и т. 46 на Решение № 1595-НС от 6 февруари 2023 г. е определен краен срок за подаване на документите за извършване на промени в състава на коалиция, а именно 17.00 ч. на 25.02.2023 г. Документите са постъпили след изтичането на този срок, за което приносителят изрично е уведомен като това обстоятелство е вписано в Регистъра на Централната избирателна комисия.