Бюджетната комисия в парламента разглежда проектобюджетите на държавния бюджет, на НЗОК и на Държавно общественото осигуряване, предаде репортер на "Фокус"

Бюджет 2024 вече бе одобрен от правителството на извънредно заседание на Министерския съвет в петък. 

Основните параметри на макрорамката на бюджета предвиждат 3% дефицит, ръст на БВП, ръст на БВП от 3,2%, инфлация от 4,8%, нарастване на заетостта, спад на безработицата, увеличение на социалните плащания, ръст на пенсиите спрямо швейцарското правило и други. 

Асен Василев обясни, че философията на Министерството на финансите при изготвянето на бюджета е България да спре да продава евтина работна ръка. 

"Цялостната философия, която е залегнала в този бюджет, е, че не можем да продаваме евтина работна ръка. Начинът да станем развита държава е чрез инвестиции, които да позволят по-висока производителност, по-високи заплащания.

Българската икономика дълги години беше свързана с икономките на Европейския съюз. През последните две години видяхме, че чрез изграждане на вътрешно потребление, този ефект може да бъде отслабен. Това е много важно, защото ни позволява да управляваме много по-добре БВП-то", заяви Василев.

При представянето на бюджета отношения взеха омбудсманът на Република България, гуверньорът на БНБ и представителите на бизнеса и работническите организации. 

Омудсманът Диана Ковачева акцентира върху подпомагането на най-уязвимите групи в обществото. Тя обърна внимание на нуждата за повишаване на размерите на помощите за отглеждането на деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст, размерът на данъчните облекчения за лица с 50% намалена работоспособност, нуждата от промяна на гарантирания минимален доход като основа за определяне на размера на целевата помощ по чл. 18 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите и други. 

Гуверньорът на Българската народна банка Димитър Радев подчерта, че политиката на финансовото ведомство за покриване на критериите от Маастрихт за влизане в еврозоната е положителна. Радев обаче бе препоръча на финансовия министър да се поддържат антициклични нива на бюджета. Той също смята, че бюджетният дефицит трябва да бъде стопяван. 

От Националното сдружение на общините коментираха, че са удовлетворени част от исканията им, а други предстоят да бъдат договорени. НСРОБ оцени като положителни желанието за приемане на бюджета преди новата 2024 година. Според тях това нормализира работата на общините в страната. 

Представителите на бизнеса и работническите организации преповториха своите позиции, представени на Националния съвет за тристранно сътрудничество, който се проведе миналата седмица. Част от тях бяха критични към дефицита, ръста на дълга и липсата на реформи във финансовата политика.

След становищата Асен Василев цитира данни от прогнозата, направена в последния редовен бюджет, този за 2020 година, за тази година. По думите му страната стои много по-добре от предвидените тогава показатели. 

Василев коментира, че България не трябва да води "политика на стабилна бедност": "Чухме много становища свързани с това, че трябва да поддържаме 0% дефицит. Това е една политика на стабилната бедност. Ние сме стабилни не поемаме никакви рискове". 

По думите му така не може да страната ни да догони западноевропейските страни и техния жизнен стандарт: "Ако искаме България да се развива, това означава да си направим инвестиционната програма. Това означава да си осигурим свеж инвестиционен ресурс". 

Според финансовия министър в момента най-големият проблем на България е, че губи работна ръка, която отива в Западна Европа, където изкарва по-големи доходи. 

"Проблемът не е, че нашата работна ръка не е квалифицирана, а че имаме 800 000 души, които отидоха на работят в Западна Европа. В момента, ако погледнем къде е тясно място в системата, това, че губим работници в чужбина. Тясното място е наличието на физически капитал и организацията на труда, а не квалификацията на работната сила", каза той.

Василев коментира увеличаването на събираемостта, по думите му 30% от икономиката ни се намира в сивия сектор. Целта на правителството е да свали този процент наполовина. 

"Ако не искаме да вдигаме данъците, а ние не искаме да вдигаме данъците, ние трябва да почнем да ги събираме. Това, което виждаме всички проучвания, че сивата част от българската икономика е около 30%. Това означава, че всеки трети лев не е обхванат от данъчната система. Въпросът е как това да стане по най-безболезнен начин за бизнеса, но все пак да се случи.

Идеята е, че тези 30%, ако ги свием на 15, на 20%, ние ще живеем в съвсем различен свят", каза още той.

В момента текат дискусиите по проектобюджетите.