Ратификацията на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за сътрудничество по Проекта за изграждане на ядрена мощност на площадката на АЕЦ "Козлодуй" и Ядрената програма за граждански цели на Република България, подписано в София на 12 февруари 2024 г. бе приета от народните представители, предаде репортер на "Фокус".

Какво означава това?

Основната цел на споразумението е създаване на рамка за засилване на сътрудничеството по изпълнението на Проект по проектирането, изграждането и пускането в експлоатация на един нов реактор с инсталирана мощност от най-малко 1000 мегавата в АЕЦ "Козлодуй“ (блок 7 на АЕЦ "Козлодуй“) и на ядрената програма за граждански цели в Република България въз основа на принципа на взаимната изгода и като се вземат предвид общите интереси и цели на двете страни.

Със споразумението двете страни изразяват желанието си за сътрудничество в редица дейности, като:

- консултации и обмен на експертен и технически принос за постигане на напредък в цялостното разработване на ядрената програмата на страната ни;

- участие на субекти от трети държави (при спазване на приложимите национални закони на страните) при проектирането;

- изграждането и пускането в експлоатация на нова ядрена мощност в АЕЦ "Козлодуй“;

- идентифициране на потенциално финансиране и на икономически структури, които ще подкрепят финансирането на реализацията на ядрения проект;

- насърчаване на ядрената енергия за граждански цели в рамките на Европейския съюз;

- проучване на разработването и внедряването на иновативни ядрени технологии, включително усъвършенствани реактори и технологии за управление на радиоактивни отпадъци, и др.