България ще получи следващите два медицински хеликоптера до края на годината. Втората машина ще пристигне със закъснение, а третата по график. Това уведомява производителя "Леонардо" АД (Leonardо S.p.A.). в официално писмо до Министерството на здравеопазването.

Вторият хеликоптер следва да бъде в България до 30.06.2024 г. Изпълнителят по договора информира, че поради закъснение в производствения процес, доставката на хеликоптер № 2 ще се забави. 

В договора с италианската фирма е заложен гратисен период от 60 дни, след който започват да текат съответните неустойки. Припомняме, че до момента изпълнителят е заплатил на Министерството на здравеопазването неустойки в общ размер от 69 749,17 лв.

Третият хеликоптер трябва да бъде доставен до 31.12.2024 г. От "Леонардо" АД уверяват, че забавянето в производството на втората машина, няма да повлияе на сроковете за пристигането на третата.