България възможно най-скоро трябва да финализира процеса по влизане в еврозоната. Това заяви гуверньорът на Българската народна банка Димитър Радев на международната конференция "България в еврозоната, кога?", която се провежда в столицата. 

"Забавянето на нашата пълна интеграция в ядрото на Европейския съюз, каквото е еврозоната, има своята цена и тя непрекъснато се увеличава. В по-общ план тази цена се изразява в продължава маргинализация в политическата и икономическата периферия на Европа, с присъщите на тази периферия теми като бедност, корупция и външни зависимости", заяви Радев.

Той каза, че за да можем да се присъединим към еврозоната през следващата година, страната ни трябва да има ясно установена, устойчива и проевропейска политическа конструкция за управление. След това възстановяване на политическите контакти на най-високо равнище, тъй като през последните години те били "по-скоро протоколни, отколкото съдържателни", освен това - връщане на пътя на фискалната консолидация, приемане на Закона за въвеждане на еврото, ускоряване на работата по оставащите условия и техническата подготовка на изпълнителната власт. 

"Шансовете ни да се присъединим към еврозоната през 2025 година остават силни и напълно реалистични", категоричен е управителят на БНБ. 

По думите му неприемането на единната валута води до негативи за бизнеса и възможностите за чужди инвестиции у нас: "Цената на забавянето се изразява в по-трудни условия за бизнес, търговия и инвестиции. По-неблагоприятни условия за финансиране, по-високи и непродуктивни разходи за бизнеса и домакинствата. Мащабът на загубите се измерва не с милиони, а с милиарди".

Гуверньорът на БНБ направи и кратка ретроспекция на пътя на България към приемането на еврото. Той каза, че към днешна дата страната ни изпълнява всички критерии, освен този за инфлацията: "Отрицателната разлика по отношение на критерия за ценова стабилност се намалява, но се очертава да остане над изискванията на критерия към датата на предстоящата оценка, а тя ще бъде направена на база на данните към края на месец май". 

"В институционален план БНБ и банковият сектор са в определена степен вече част от еврозоната по силата на установения режим на близко сътрудничество между БНБ и ЕЦБ от 2018 година", обясни гуверньорът. 

"Българският лев е едната от двете валути, извън еврото, която е част от Европейския валутен механизъм - едно от ключовите условия за присъединяването към еврозоната", добави той. 

Той коментира новият закон за Българската народна банка, който по думите ми финализирал процеса по изпълняването на критерия за правна корвенгенция и бил готов за внасяне и приемане от парламента. Освен това всички логичстични изисквания за преминаването към еврото били покрити, същото се отнася и за българските евромонети, които страната ни вече е готова да отсече.