По покана на австрийското Федерално министерство на вътрешните работи се проведе работна среща между директора на ГД "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов и ръководителя на департамент "Оперативен граничен мениджмънт и полиция за чужденците" генерал-майор Бертхолд Хубергер, съобщиха от Дирекцията.

По време на срещата бяха обсъдени основните мерки, които двете страни прилагат в усилията си за справяне с незаконната миграция и напредъкът на българската гранична полиция.

Главен комисар Златанов представи постигнатите в тази насока резултати, като изрази категоричната ангажираност на българските власти за охрана на външната граница на ЕС с Турция и превенция на вторичните движения в посока Централна и Западна Европа. Той потвърди категоричната позиция за отпадане на ветото спрямо България и Румъния и готовността за присъединяване на двете държави към Шенгенското пространство.

Бяха представени статистически данни, като към австрийската страна бе отправено предложение за обмен на информация относно заловените в Австрия лица, които посочват че са преминали транзитно през България. По този начин българските власти ще могат да предприемат необходимите действия и ще се постигне повече прозрачност относно действителната ситуационна картина. Ще се изведат тенденциите в развитието на миграционните процеси и ще се даде възможност за своевременна промяна на стратегическите планове за противодействие на незаконната миграция.