Пациенти с нужда от медицинска храна, които могат да приемат частично друга храна, са абсолютно лишени от правото си да получат храните заради условия на НЗОК. Това е опит да се ограничават разходи. Това каза председателят на Управителния съвет на "Национална мрежа за децата" Антоанета Иванова в предаването "Денят на фокус" на Радио "Фокус".

Няма точна статистика за броя на нуждаещите се от медицински храни. "За децата знаем, че са поне 550. За пациентите над 18 години няма такива данни", уточни Иванова.

През последните две години "Национална мрежа за децата“, подкрепена от още 20 организации, се заемат с каузата семействата, нуждаещи се от медицински храни, да получат реимбурсиране от НЗОК. "Бяха приети кодове за малнутриция, беше изготвена заедно с наше участие нова спецификация за подходящи храни, бяха направени търгове, имаме обновен списък за храни, който съдържа най-съвременните храни", обясни председателят на УС на "Национална мрежа за децата".

В указанията на НЗОК, които описват в кои случаи пациентите имат право на медицински храни, обаче, има някои условия, поставени от администрацията на Касата, които водят до това, че голяма част от хората не могат да получат тези храни. "Две неща пречат на това. Там е написано, че ентерални храни и храни за медицинска употреба ще се отпускат само на хора, които са изцяло на тези храни, т.е. използват ги за самостоятелно пълноценно хранене. Деца и пациенти, които могат да приемат някакво количество друга храна, нямат право на храните. Нашите наблюдения сочат, че това е масовият случай. За децата с различни заболявания, като например с муковисцидоза и различни атрофии, тези храни са нужни, за да поддържат състоянието им, примерно за повече калории или протеин, защото иначе не могат да се лекуват", обясни Антоанета Иванова.

За пациентите над 18-годишна възраст пък се въвеждат допълнителни условия. "Едно от тях е, че трябва да имат епикриза от поставена стома или сонда за хранене, което означава, че всички деца и пациенти, които нямат такава и могат да приемат частично храна през устата, няма да имат право на медицински храни. Това за нас е очевидна дискриминация", смята Антоанета Иванова.

Според нея това предпоставя излишни хирургични интервенции към пациенти, които ще им дадат правото на медицинска храна според така въведените условия. "Например ще трябва да им се слагат сонди или стоми. Няма как с дискриминативни условия да решаваме проблем с бюджета", категорична бе Иванова.

"Национална мрежа за децата" е подала жалба пред Върховния административен съд срещу правилата на НЗОК за отпускане на медицински храни. "Приложени са предложения и становища на представителите на дружества, които не бяха взети предвид. Бяхме изпратили писмо и до Касата и до Министерство на здравеопазването. Имаме отговор от Касата, че това се е случило, защото те са се базирали на становища на експертни съвети, изготвени още в началото на 2020 г. Но това са общи становища, не са детайлно прецизирани. Изкарани са от контекста някакви текстове, на които те основават това, което са написали в момента. Имаше и много по-актуални становища от тази година, които са свързани със самото указани, които не бяха взети предвид", подчерта Иванова.