Според статистиката, и музеите, и културните институции, които са ангажирани с част от представянето на продукта, свързан с развитието на културния туризъм, дава ръст. Това каза в предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" зам.- министърът по културата Амелия Гешева. "В сравнение с пандемичните години през 2022 година бележим над 4 милиона посещения в българските музеи, което е близо 50% ръст, сравнено с 2020 година", посочи Гешева. 

По думите и, има още да се работи по темата за привличане на повече чужденци в българските музеи.

"В настоящия момент смятам, че българското правителство прилага една много успешна стратегия за интегрирано развитие на туризма и представяне на българската държава през нов бранд "България“. Създадена е обща работна група и се работи върху бранд "България“, в която участват всички заинтересовани министерства, така, че да създадем един нов имидж на България и той да е насочен към съответното привличане на чужденци, но и представяне на България по-добре на международната и световна сцена като дестинация за туризъм, инвестиции и не само това. Така че това е едното направление, по което работим, и благодаря за съвместните усилия на всички в правителството", каза Гешева.

Другото направление, по което се работи, е за създаване на единен Национален културен календар, който обаче да не бъде само в рамките на българската държава, а да включва и международните събития и представянето на българската култура в чужбина.

"Така че предполагам, че това ще допринесе да бъдат представени по-добре българската култура и наследство, разбира се, като фактор за развитието на културния туризъм", каза още Амелия Гешева.

Що се отнася до Община Пловдив и туризма, тя смята, че статистиката, която в момента споделя общината показва как културата има своето много ключово място в развитието и на туризма.

"И ако сравним 2019 г., когато Пловдив беше Европейска столица на културата, можем да отбележим, че има устойчивост на бранда "Европейска столица“, на усилията, които полага общината. Данните, които аз знам, са, че сравнено с 2019 г., нощувките в Пловдив се повишават с 27%, като радващото е, че по-големият процент от тях е и на привлечени чужди туристи. Така че работим в посока за това културата и наследството наистина да бъдат в основата на представянето на България и на привличане на повече туристи тук. Това са съвместни усилия между държавата, местната власт, бизнеса и всички културни институции. Надявам се да отчетем още по-добри тенденции през 2023 г. ", добави Гешева.