1454 лв. е необходимата дневна сума за един работещ. 2616 лв. е стойността за тричленно домакинство при двама работещи и дете до 18 годишнина възраст, съобщиха от КНСБ.

Издръжката на живот се е увеличила с 1,1% на тримесечна база. На годишна основа ръстът е 4,3 процента.

Заплатата за издръжка отбелязва слаб тримесечен ръст, но вече при достигната по-висока база натрупана през предходните две години. Ръстът на цените за малката потребителска кошница, в която са включени 20 основни и жизненоважни стоки, показва нарастване за едногодишен период от 4,2%.

По данни на КНСБ около 2/3 (65,3%) от работещите получават по-ниски доходи от необходимите за издръжка. 31,2 процента от работещите взимат по-малко от 1000 лв. на месец.

КНСБ посочва, че България не поддържа необходимото ниво на темп на прираст на работните заплати, което да гарантира ефективна конвергенция. Минималната работна заплата у нас е най-ниска в ЕС, като тя представлява 55.3% от заплата за издръжка.

Синдикатът настоява за въвеждането на необлагаем доход, номинален ръст на доходите с 12-15% през 2024 г., както и минималната заплата да бъде поне 50% от средната работа заплата в страната.