Всички центрове за обслужване на клиенти на "Софийска вода“ вече са снабдени с бутон за хора в неравностойно положение. С натискането му, клиентите на дружеството с различни затруднения се обозначават в системата за управление на опашки и поучават номер, който им дава предимство. Издадените посредством бутона номера се обслужват приоритетно.

Бутонът е обозначен с надпис, както на български език, така и на брайлова азбука за незрящи и е разположен на адекватна за клиенти с двигателни проблеми височина.

Въвеждането на система за приоритетно обслужване на хора в неравностойно положение е поредна стъпка в усилията на "Софийска вода“, част от Веолия, да бъде достъпна и на разположение на всички свои клиенти.