ВиК-Русе съобщи, че на 25 юни (вторник) поради изграждане на нови водопроводни връзки, ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите по следните улици: ул. "Христо Ботев“, ул. "Райна Княгиня“, ул. "Митьо Иванов“, част от ул. "Хан Омуртаг“, ул. "Алеко Константинов“ и ул. "Първи май“.

Предприятието предупреждава потребителите да се запасят с нужното количество вода за питейно-битови нужди в часовете от 09:00 до 16:00 на 25 юни.