Жител на село Слатино, община Бобошево е изпратил жалба до кюстендилското водно дружество относно качеството на питейната вода, предаде репортер на "Фокус“. Към жалбата е прикрепен и протокол от извършено изследване на проби от водата, според което показателите не са в норма. В тази връзка са извършени проверка от служители на Регионална здравна инспекция – Кюстендил, които не са установили отклонения и водата е годна за употреба.  

Проверените параметри са цвят, мирис, вкус, активна реакция /рН/, окисляемост, амониев йон, нитрити, нитрати, хлориди, манган, електропроводимост, микробно число, коли форми, Ешерихия коли и ентеро коки. Пробите съответстват на изискванията на Наредба №9 на Министерство на здравеопазването.

Направена е и проверка от Басейнова дирекция "Западнобеломорски регион", съвместно с представител на "Кюстендилска вода", която не е установила нарушения. Проверени са изискванията за ограничен достъп и охрана на водовземното съоръжение при речно водохващане на река Рилица, в землището на село Смочево и резервоара, от където се доставя питейна вода за село Слатино.

Венцеслав ИЛЧЕВ