От ОДМВР-Търговище информират, че във връзка с предстоящите избори, е необходимо да бъде въведена временна организация на пътното движение в някои улични отсечки в Търговище.

За времето от 10 ч. до 18 ч. на 8.06.2024 г. и за времето от 18 ч. на 9.06.2024 г. до окончателното предаване на протоколите от гласуването и на другите изборни книжа от СИК в РИК, или до отпадане на необходимостта, се въвежда забрана за движение на МПС в следните участъци:

- ул. "Христо Ботев“ - в участъка от кръстовището с бул.

"Митрополит Андрей“ до кръстовището с ул. "Стефан

Караджа“;

- ул. "Иван Вазов“ – в участъка между кръстовището с ул.

‚Васил Левски“ и кръстовището с ул. "Хр. Ботев“;

- ул. "Св. Св. Кирил и Методий“ – в участъка между

кръстовището с бул. "Митрополит Андрей“ и кръстовището с

ул. "Хр. Ботев“;

- и ул. "Св. Климент Охридски“ – в участъка между

кръстовището с ул. "Сава Геренов“ и кръстовището с ул.

"Христо Ботев“.

Въвеждането на временна забрана за движение по посочените по-горе отсечки от уличната мрежа не се отнася за ППС със специален режим на движение и за ППС, превозващи членове на СИК, снабдени с пропуски.

От ръководството на областната дирекция се обръщат към водачите на МПС с апел да спазват стриктно временно наложените ограничения за движение и разчитат на тяхната отговорност и разбиране относно временно причиненото им неудобство.