Еднократна финансова помощ ще получат 31 семейства във Варна за лечение на репродуктивни проблеми. За 22 от двойките средствата са в размер на 2000 лв., а 9 – 3500 лв. Има една отказана молба, тъй като документите не отговарят на правилата – гражданство или постоянен адрес, стана ясно от заседание на комисията по "Здравеопазване“ в Общинския съвет на Варна.

Общата сума на предлаганите еднократни помощи за лечение на лица с репродуктивни проблеми е в размер на 75 500 лв., като има остатък от 84 500 лв.

Общо 60 души ще получат еднократни помощи за лечение, решиха на днешното си заседание съветниците от ПК "Здравеопазване“ към ОбС – Варна. На 12 лица беше отказана финансова помощ поради не отговаряне на критериите.

Общата сума на предлаганите еднократни помощи за лечение на граждани по установения здравен статус е в размер на 53 350 лв., като остават 4687 лв. до края на календарната година.

По време на заседанието беше представена ежемесечна информация за финансовото състояние на "СБАЛПФЗ-Варна“. Според отчета на Тубдиспансера задълженията до края на март възлизат в размер на 476 536 лв.

Предложено бе монтиране на охранителни видеокамери заради вандалски прояви спрямо сградата. Съветниците оставиха решението за следващи заседания, за да се проведе среща с управителя на лечебното заведение и да се потърси източник на финансиране.