Чрез Панорама на професионалното образование и кариерно ориентиране пред сградата на Община Ямбол местните гимназии представиха днес сред ученици и родители възможностите, които предлагат за професионално образование и реализация на младите хора.

Събитието, организирано от Регионалното управление на образованието с подкрепата на Община Ямбол, се реализира по проект "Модернизиране на професионалното образование и обучение“ на Министерството на образованието и науката с финансиране по Програма "Образование“ 2021 - 2027 на ЕС. То беше официално открито от заместник-кмета на община Ямбол Енчо Керязов и началника на Регионалното управление на образованието Георги Георгиев. Целите на проекта са гимназиите да предлагат високотехнологично отношение, модерни кабинети и лаборатории, в които дигиталните процеси да са на предна линия. Учебните програми да се актуализират, а преподавателите да са подготвени за предизвикателствата и новостите. Главната идея е Ямбол да има ученици, които могат да се реализират като търсени и високоплатени специалисти в своята област.

След официалното откриване, началникът на Регионалното управление на образованието връчи наградите на учителите, постигнали високи успехи в своята работа и извели наши отбори на призови места в национални състезания по професионално образование. А ученици на Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев“ пресъздадоха обичая жътва.