В Кюстендил вече са в сила абонаменти за платено паркиране, предаде репортер на "Фокус“. Това става възможно след промяна в Наредбата за организацията и безопасността на автомобилното движение на територията на Община Кюстендил.

Единият абонамент е за всички обозначени места за платено почасово паркиране със SMS срещу заплащане на месечен или годишен абонамент, като цената съответно е 70.00 и 700.00 лв.

Означените места за паркиране на улици и паркинги- общинска собственост могат да се ползват срещу заплащане на годишен абонамент от собственици или наематели на обособени жилищни имоти, като таксата е в размер от 600.00 до 250.00 лв., в зависимост от зоните определени на територията на град Кюстендил.

Годишният абонамент за служебни нужди от юридически лица е в размер от 1000.00 до 400.00 лв. в зависимост от зоните определени на територията на град Кюстендил.

В същото време, с въвеждане на платеното почасово паркиране, собствениците и наемателите на обособени жилищни имоти, попадащи в зоните на почасово платено паркиране, имат право срещу месечен или годишен абонамент, съответно 5.00 и 50.00 лв., да паркират в границите на конкретната зона за платено паркиране, в която попада адресът на обособения жилищен имот.