32-годишен мъж призна вината си по повдигнатото обвинение, в противозаконно повреждане на чужди движими вещи – видеокамера, и в противозаконно унищожаване на стойка за камера, монтирани на оградата на Детска градина в Белослав. Деянието е наказуемо по чл. 216, ал. 1 от НК.

Престъплението е извършено след полунощ на 16 септември 2022 г. Общата стойност на противозаконно повреденото и унищожено чуждо движимо имущество, собственост на община Белослав, възлиза на около 220 лева.

Причинените от деянието имуществени вреди към момента са възстановени. По силата на одобрено в съдебна зала споразумение, на 32-годишния подсъдим бе наложено наказание от 6 месеца пробация, при периодичност два пъти седмично на регистрацията по настоящ адрес, както и провеждане на задължителни срещи с пробационни служители, също за срок от 6 месеца. Подсъдимият приема да заплати сторените по делото разноски в полза на държавата. Съдебният акт е окончателен и влиза в сила веднага, съобщиха от Районния съд във Варна.