Кметът на Варна Благомир Коцев нареди всички еколози, които работят в Община Варна и районните кметства, да бъдат на терен и да извършват проверки за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Ще се проверява дейността на сметопочистващата фирма, както и нерегламентираното изхвърляне на отпадъци от страна на търговски обекти и граждани. Целта е да се спре замърсяването около контейнерите за смет. Практиката показва, че много често те са празни, а боклукът е разсипан отвън, коментират от сметопочистващата фирма.

Еколозите ще следят за това търговските обекти да изхвърлят боклука си само в определените за целта съдове. Строг контрол ще се осъществява както върху тях, така и над недобросъвестните граждани.

Кметът Коцев припомни, че Община Варна въвежда нов график, по който гражданите да изхвърлят едрогабаритни отпадъци (ЕГО), като мебели и друга покъщнина. Нови правила се обмислят и за строителния отпадък при извършването на ремонтни дейности от домакинствата, както и за зеления отпадък от дворове и градини.

Припомняме, че съгласно Наредба за управление на отпадъците на територията на община Варна, се забранява:

- Замърсяването с отпадъци на улици, площади, зони за отдих, тревни площи, междублокови пространства, както и изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места;

- Изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта специализирани съдове и замърсяване на пространството около тях;

- Изгарянето или друга форма на неконтролирано третиране на отпадъците;

- Изхвърлянето в съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки, които не са с предварително намален обем;

- Изхвърлянето на плоско стъкло, стъкла от прозорци, огледала, съдове от керамика, порцелан, оловно и огнеупорно стъкло, както и електрически крушки и луминисцентни лампи в съдовете за събиране на отпадъци

- Изхвърлянето на битови отпадъци в съдовете за разделно събиране;

 За строителните отпадъци е забранено:

- Изхвърлянето на строителни отпадъци на неразрешени за това места и създаване на незаконни сметища;

-Изхвърлянето на строителни отпадъци край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета;

- Изхвърлянето на строителни отпадъци в съдове, предназначени за събиране на други видове отпадъци и около тях.

За разделното събиране на отпадъци е забранено:

- Изхвърлянето на замърсени отпадъци от опаковки в съдовете за разделно събиране;

- Смесването на разделно събрани отпадъци от опаковки с други отпадъци по начин, затрудняващ последващото им рециклиране;

- Изхвърлянето на отпадъци от опаковки в съдовете за смесен битов отпадък;

- Изхвърлянето на отпадъци от опаковки извън съдовете за разделно събиране, дори когато са обемни;

- Изваждането на отпадъци от съдовете за разделното им събиране.