Започна миене под формата на каре на 10 юни в район "Красно село“ с временна забрана за движение и престой, съобщиха от Столичния инспекторат. Водачите на моторни превозни средства да съдействат на почистващите екипи като препаркират колите си и освободят уличните платна за качествено изпълнение на миенето.

Дейността стартира от "каре 1-6“ , в което попадат улиците: ул. "Лайош Кошут " от бул. " Генерал М. Д. Скобелев " до бул. " Христо Ботев "; ул. "Люлин планина " от бул. " Генерал М. Д. Скобелев " до ул. " 20-ти април; ул. " Ивайло " от бул. " Христо Ботев " до бул. " Македония"; ул. " 20-ти април " от бул. " Македония " до бул. " Христо Ботев "; ул. " Св. Иван Рилски " от бул. " Генерал М. Д. Скобелев " до бул. " Христо Ботев.

От 07.30 ч. до 16.30 ч. в посочения период ще бъдат затворени за придвижване, паркиране и престой на автомобили улиците, по които ще се изпълнява дейност "Миене автоцистерна с маркуч“ от четири страни под формата на каре. По този начин вече над 15 години се мият централни улици и булеварди, за да са освободени от паркирани МПС-та и се предостави достъп на техниката и работещите екипи. 

Улиците са подготвени като са почистени от наноси, проверена е проводимостта на дъждоприемните шахти и са премахнати прораснали треви. Организацията за изпълнението на миенето е съгласувана с екипите на фирмите по чистота, Общинска полиция, "ЦГМ“ ЕАД и Столичен инспекторат. 

Дейността се извършва по график, който публикуван на интернет страниците на Столичен инспекторат, районните администрации, етажните собствености и разпространен чрез писмени съобщения на видими места в кварталите. Целта е собствениците на автомобили да съдействат като ги преместят докато трае миенето. Тези коли, които не са преместени от водачите, екипите на "ЦГМ“ ЕАД ще ги репатрират на близка улица. Информация за местонахождението им може да се намери на телефона на телефона на ЦГМ - 0 70013 233.

В останалите райони дейност "Миене с автоцистерна с маркуч“ се извършва по утвърдени графици, както в дневна, така и нощна смяна.