Нова цена на водата предлага ВиК-Русе за 2024 г. Ако бъде одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране, тя ще стане 4,21 лв. на кубик без ДДС или 5,05 лв. с ДДС.  В момента цената на кубик е 4,44 лв. с ДДС.

Предложения за промени са направили 33 дружества, като в тях е приложена натрупаната инфлация за периода от влизане на действащите в момента цени до октомври 2023 г., се казва в доклада на КЕВР. Ще се вземе предвид и инфлацията през ноември, пишат РусеМедиа.

На 30 ноември в сградата на КЕВР ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение относно изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2024 г.