Днес от 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Казашка река. Ще се редува поетапно изключване на отделни улици, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Бозвелийско. Ще се редува поетапно изключване на отделни улици, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

Днес от 08:00 ч. до 17:00 ч. са възможни смущения на електрозахранването в районите на гр. Суворово, с. Чернево, с. Щипско, с. Кипра.

Днес от 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Варна – част от м-ст Ракитника, клиентите, електрозахранени ТП 885.

От 08:30 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Варна - кв. Виница, ул. Аладжа манастир, ул. Венчан, ул. Китен, ул. Лозарска, ул. Обзор, ул. Овеч, ул. Петрич и част от ул. Цар Борис III, електрозахранени от ТП 889 и ТП 890. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

Днес от 08:30 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Варна - кв. Виница, ул. Аладжа манастир, ул. Горска, ул. Александър Кръстев, ул. Димитър Димов, ул. Добри Христов, ул. Кастрица, ул. Лозарска, ул. Обзор, ул. Съби Велков, ул. Христо Каварналиев и м-ст Розмарин, електрозахранени от ТП 688. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. днес ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Падина.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до17:00 ч. в районите на с. Житница, южна промишлена зона на гр. Провадия, с. Добрина, с. Манастир и ВС 34 Фекални води Девня.

Днес от 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Ветрино – клиентите, електрозахранени от МТП Глобул и ТП МВР.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до17:00 ч. в районите на с. Ветрино.

От 09:00 ч. до 16:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Провадия - клиентите, електрозахранени от ТП Разсадник и ТП ВП.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от ч. до ч. в районите на ; временни смущения по извода между : 09:30 ч. и 10:30 ч. както и 15:30 ч. 16:30 ч. с. Ветрино , с. Неофит Рилски, Първи подем, Втори подем.

Днес от 08:30 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Варна - ул. Александър Рачински 25, 29, 31, ул. Генерал Колев 22, 27, 29, ул. Георги Бенковски 1, бул. Сливница 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, бул. Съборни 10, ул. Цар Петър 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16; карето, заключено между бул. Сливница, бул. Съборни, ул. Атанас Георгиев и ул. Георги Бенковски, електрозахранени от ТП 160.