Предстоят планови прекъсвания на територията на област Русе.

На 31.05.2024 от 09:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Новград, улиците: "Бузлуджа", "Възраждане".

На 31.05.2024 от 09:00 ч. до 10:30 ч. и от 15:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Русе, ЕП "Рома" и трафопостове : ТП "Текстилни Влакна“, ТП "Каменотрошака“, ТП Заводски строежи", ТП "Асфалтова База", ТП "Помпена станция Липник", ТП "Помпена станция Гагаля 1", захранване на Свинекомплекс Просена към ЕП "Рома“; "Поделение СТ ПС НКЖИ, Българска помощ за животните "Сдружение Германо&ldquo ;, ОДМВР Русе Пожарна, "ИС Комерс“ ЕООД, Бензиностанция "Европа", включително кабелни оператори за ТВ и данни, помпени станции на "Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченoтo населено място и улици .

На 31.05.2024 от 09:00 ч. до 15:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Тетово, ТП 3 и улиците: "Александър Стамболийски", "Витоща", "Генерал Столетов", "Йордан Йовков", "Ком", "Копривщица", "Осогово", "Рила", "Средна Гора", "Цар Борис", "Цар Освободител", включително кабелни оператори за ТВ и данни, помпени станции на "Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилни операт ри, намиращи се на територията на посоченoтo населено място и улици .

На 31.05.2024 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Русе, ТП "Екарисаж"- местност "Канлъ Дере", включително кабелни оператори за ТВ и данни, помпени станции на "Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченoтo населено място и улици .

Събота, 01.06.2024 г.:

Няма прекъсвания за тази област

Неделя, 02.06.2024 г.:

Няма прекъсвания за тази област

Понеделник, 03.06.2024 г.:

На 03.06.2024 от 10:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Русе, улици: "Зора"; "Агликина поляна"; "Морава"; "Цанко Дюстабанов"; "Дъбрава"; "Велчова завера"; "Ихтиман"; "Елисавета Багряна"; "Трите гълъба"; "Слав"; "Китен"; "Басарбовска"; "Буйна Яна"; абонатите захранени от трафопостовете: "Болгар"; "Надежда"; "Светло бъдеще"; " п/ст Извор дере "; "Морава"; "Асфалтова база"-Средна кула; "Люпилня"; "Мирекс"; "Гранит"; "Багряна"; "Трите гълъба".

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:30 ч. до 14:30 ч. в районите на гр. Русе и улиците: "Изгрев", "Зорница", "Чародейка", м-ст "Орта билюк", и фирмите: "НИКОЛОВ 95" ЕООД; "БГ ПЛАСТ" ООД; "ХАСАН ЮСЕИНОВ ЮМЕРОВ-КООП.ИЗГРЕВ"; "КООПЕРАЦИЯ СВЕТЛИНА ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ"-Конубунар; "САШКО ГЕОРГИЕВ МИТЕВ - ЕЛЕКТРА 1";АНГЕЛ ПЕТРОВ ПЕТКОВ; "ТОДОР ЛЮБОМИРОВ ТОМОВ"; "ГЕОРГИ ПАНЕВ АТАНАСОВ"; "КООП.ЕЛЕКТРА-1; "ДИМИТРИЧКА ДАНКОВА"; "ПЛАМЕН ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ"; "НИКОЛА ИВАНОВ ГЕНОВ&qu ot;; и абонатите захранени от трафопостовете: "Покой"; "Светлина"-м-ст "Конубунар".

В периода 03.06.2024 - 04.06.2024 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Гр. Русе и Вилни зони: Трафопостове: МТП "СП Чистота Ново сметище Русе4, ТП "Хаджигенова чешма“, МТП "Станция за изкуствено осеменяване“, ТП "Карантинна база“, ТП "ТКЗС 1-ви Май“, МТТ "Марпекс“, ТП "Депо за отпадъци“, БКТП "Сепарираща инсталация“, БКТП "Металпласт“, МТП "Есперанто“, Амбалаж клад "Булгарплод“, БКТП "Ерозия“, ТП "Бреза“; Фирми и обекти: "Неделчо Нед Неделчев“-Хиподрума, "Христо Ст. Енчев– КООП“, "Веселин Ст. Василев -КООП“, "Септона България“ АД, Хиподрума - депо отпадъци, Хиподрума № 7 и № 2, "ТЕРМОКИНГ ТТ“ ЕООД, ЗП "Ивайло Георгиев Петров“, "СЕМА-ЛОГИСТИК“ ЕООД, "Хаджигенова чешма 55 клон В., м- ст Кадишева нива , ,м- ст Под Ормана, "Марпекс Агро“ ЕООД, Хиподрума ТРАФО, Оператор на регионално депо ДЗЗД, Хиподрума - депо отпадаци, Хиподрума 1450, "Колю Петр ов Колев“, Хиподрума обори, "ПРОФИ“ ООД, Хиподрума ТКЗС 1ви Май, "ЦВЯТ-Е“ ООД, "Енчо Костадинов Димитров“, "ЯНУС ВС“ ООД, "БЕРУС" ЕООД, "ИАСРЖ“, "БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, "ОДБХ – РУСЕ“, ЕТ "Васил Пенчев – Русе“, Поделение "СТ ДП НКЖИ“, "КАРБУЛ-КМ“ ООД, ЕТ "Даниел Славов“, "МЕТАЛПЛАСТ ГРУП“ ЕООД, ЕТ "Валери Чобанов“, "ДИАНЕЛ“ ЕООД, "А Б В-ИНВЕСТ“ ЕООД , КТП "Цех за пластмаси“, МТП "Касева чешма“, МТП "Пеликан“, ТП "Свирчовица“, МТП "Ака иите“, МТП "Т - 1 Чучулига“ ,МТП "Т - 2 Чучулига“, МТП "Т - 3 Чучулига“ , СТП "Чифлишки хан“, ТП "Т-1 Образцов чифлик“, МТП "Конна база“, МТТ "Глобул Образцов чифлик“; "Касева чешма“ ООД, Касева чешма 15 в КТП "Пластмаси“, ЕТ "Зравка Ачева“, Кафе Бар в Касева чешма 4, Касева чешма №67, Атанас Т. Георгиев – КООП, Свирчовица, Стефка Цонева Андреева –КООП Акациите в Касева чешма, КООП Акация, Илия Д. Илиев-КООП Чучулига 1 кл. А, Румяна Г. Пеева -КООП. Чучулига 2 кл. А, Николинка Николова -КООП. Чучулига 3, Петър П. Петров – КООП Образцов чифлик, "КОНТ КЛУБ“ ООД, ЕТ "ТАУРУС-29-Красимир Йорданов“, "Пласт Форум“ ЕООД, "Космо България Мобайл“ ЕАД, включително кабелни оператори за ТВ и данни, помпени станции на "Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченoтo населено място и улици.

На 03.06.2024 от 08:30 ч. до 09:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Русе, улиците: "Ген. Скобелев“ № 1, 3, 5; "Дондуков Корсаков“ № 1, 5; "Николаевска“ № 1, 2, 4, 5, 8, 10, 26, 28, 32, 34, "Рила“ № 1-10; "Цар Калоян“ № 11, 12, 13, 15, 17, 24, 26, 28; "Червен“ № 1-18; "Александровска“ № 1; "Дунав“ № 1- 24; "Етър“ № 1, 3; "Капитан – лейтенант Евстати Винаров“ № 1, 3, 5, 7, 9; "Одрин“ № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15; "Деветна есети Февруари“ № 1 - 29; "Драгоман“ № 2, 4, 6, 8; "Пристанищна“ № 1,8, 11, 12;17, 18, 20, 22 "Тодор Хаджистанчев“ № 1, 2, 4, 6, 8; "Света гора“ № 1-15; "Балкан“ № 1-22; "Тодор Минков“ № 1-21, "Филип Тотю“ № 1-24;Илю Войвода“№ 11, 13, 3-10; "Мостова“ № 30, 31; "Придунавски“ № 6, 34-64; "Хан Омуртаг“ № 30, 32, 33; "Боримечка“ № 9-26; "Велбъжд“ № 2-8; "Страхил Войвода“№ 10-17; "Хан Омуртаг“ № 1, 7, 9, 10-31; "Момчил Войвода“ №8; "Велико Търново“ № 21; "Епископ Босилков“ №1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16; "Княжеска“ № 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 16, 20, 22, 24, 26; "Славянска“ 1-5, 9, 11, 13, 15, 17; "Цар Калоян“ № 1, 2; "Пиротска“ 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27; "Хр. Г. Данов“ № 1, 3, 5; "Цариброд“ 2-12; "Болград“ 1, 2; "Отец Паисий“ № 1,2,3 Блокове: Нивалета, Калоян, Мрамор, Корабостроител, Момчил, Ростислав Блъсков.

На 03.06.2024 от 09:00 ч. до 10:30 ч. и от 15:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Русе ЕП Рома и трафопостове : ТП "Текстилни Влакна“, ТП "Каменотрошачка“, “, ТП Заводски строежи", "ТП Асфалтова База", ТП "Помпена станция Липник", ТП "Помпена станция Гагаля 1", захранване на Свинекомплекс Просена към ЕП "Рома“; "Поделение СТ ПС НКЖИ, Българска помощ за животните "Сдружен е Германо“, ОДМВР Русе Пожарна, "ИС Комерс“ ЕООД, Бензиностанция "Европа", включително кабелни оператори за ТВ и данни, помпени станции на "Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченoтo населено място и улици .

В периода 03.06.2024 - 06.06.2024 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Сандрово, ТП 2 и улиците: "Ал. Стамболийски", "Бузлуджа", "Витоша", "Марица", "Местност Лозята", "Пирин", "Радецки", "Родопи", "Сергей Румянцев", "Славянска", "Средна Гора", "Странджа", "Трети Март".

В периода 03.06.2024 - 06.06.2024 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Мартен, ТП 7 и улиците: "Балатон", "България", "Генерал Радецки", "Калето", "Кирил и Методий", "Любен Каравелов", "Райко Даскалов", "Родопи", "Тракия", "Тунджа", "Хаджи Димитър", Христо Смирненски", Църковна Независимост", "Шипка", "Юрий Гагарин.

На 03.06.2024 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Русе ТП "Екарисаж", м-ст "Канлъ Дере", включително кабелни оператори за ТВ и данни, помпени станции на "Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченoтo населено място и улици .