Мястото край най-старото дърво във Варна трябва да се облагороди и да се социализира, така че да привлича повече туристи, настояват варненци. Дълго време пространството е напълно занимарено и изоставено. Става дума за вековния чинар в кв. "Аспарухово". В началото на миналата година той грабна приза в конкурса "Дърво с корен 2022“ на фондация "ЕкоОбщност“. 

Според легендата дървото е засадено лично от хан Аспарух. Други твърдят, че великият владетел си е почивал под клоните му.

Чинарът се намира в двора на някогашна фабрика в кв. "Аспарухово“ – на стотина метра от Аспаруховия вал. Стволът му е 9,5 метра, а височината - 28 метра. Дървото е едно от петте най-стари в България, обявено за защитен вид през 1969 г. и е включено в регистъра на МОСВ.

Чинарът, известен и с другите си имена - явор, платан, е дълголетен вид растение, обикновено оцеляващо поне 200 години.

Дървото е направило впечатление и на чешките археолози – братя Шкорпил, които в свои записки, поместени в Известия на Варненското археологическо дружество от 1921 г. отбелязват:

“Близо до Аспаруховия насип край тъкачната фабрика “Прогрес" се намира един чинар, до чешмата, наречена “Чинар чешма". Дървото вътре е кухо (Според някои сведения светкавица обгорила корубата на чинара.): в празнината му могат да се поставят няколко души. Дървото е полуизгоряло, но при все това вирее още."

Работниците от текстилната фабрика (бивша “Първи май") също са отдъхвали под чинара. От тези години около ствола са останали метални ограда и пейки с масички, както и табелка с надпис: "Вековно дърво".