Вандали цапат канала между Обсерваторията и Аквариума в Морската градина, сигнализираха варненци. От фотоса, който изпратиха до Varna24.bg, се вижда счупена електрическа тротинетка, стар куфар и други отпадъци.

За разлика от Шокъровия канал, този е много по-малък. Той обаче също преминава през парка.

Припомняме, че преди близо 20 дни бе проверен Шокъровия. Тези дни излязоха и резултатите от изследването на пробите, взети на 7 юни от морските води в района на Шокъров канал, които показват превишение на нормите по показатели азот амониев нитритен и нитратен. Стойностите за показателите БПК5 и ортофосфати като фосфор съответстват на добро състояние.

Във връзка с техническа грешка в протокола от изследване на пробите, установена на 17.06.2024 г., се констатира превишение на нормите и по показател ортофосфати като фосфор.

Данните могат да се обвържат с извод за нерегламентирано заустване на битово-фекални отпадъчни води в Шокъров канал и деретата от водосбора му. Те ще бъдат предоставени на РИОСВ – Варна за предприемане на последващи мерки съгласно екологичното законодателство.

Проверката за нерегламентирани зауствания беше извършена по разпореждане на министъра на околната среда и водите по време на съвместната проверка за чистотата на морските води в началото на летния сезон, в която се включиха и министрите на туризма и на здравеопазването.