В СУ "Христо Ботев“ днес се проведе спортен празник, посветен на 130-ата годишнина от пристигането на швейцарските учители в България. Те поставят началото на системното училищно физическо възпитание в България и имат огромен принос за развитие на спортното движение и възпитание на българската младеж в родолюбие, хуманни ценности и гражданска култура.

Официални гости на празника бяха зам.-кметът на община Русе Борислав Рачев и гл. ас. д-р Валери Йорданов, ръководител катедра физическо възпитание и спорт към РУ "Ангел Кънчев“, съобщи Община Русе.

"Нека отбелязването на тази годишнина бъде повод за гордост и вдъхновение за всички, които са ангажирани с образованието и спорта,  основани в голяма степен на традициите и ценностите, заложени от швейцарските учители“, с тези думи зам.-кметът се обърна към учениците и техните преподаватели.

Програмата на спортното събитието включваше различни състезания – баскетбол, футбол, волейбол и вортекс. Много емоции сред учениците предизвикаха подвижните игри –теглене на въже и народна топка. Отличилите се участници в отделните състезания бяха наградени с купи, медали и грамоти.