За пореден път пред читалище "Братство“ в Кюстендил се проведе Общински форум "Училищна панорама и панорама на професионалното образование - Кюстендил“, предаде репортер на "Фокус“. Организатори на проявата бяха Регионално управление на образованието – Кюстендил, Център за подкрепа на личностното развитие – ОДК – Кюстендил и читалище "Братство“.

Във форума взеха участие ученици, родители, представители на образователни институции, представители на обществеността. Всички професионални гимназии и профилирани учебни заведения от Кюстендил имаха свои щандове.

Целта на форума беше информиране на учениците от седми клас и техните родители с предлаганите профили и професии в профилираните и професионалните гимназии от община Кюстендил, включени в държавния план-прием за учебната 2024/2025 година, осигуряване на информиран избор и кариерно ориентиране на учениците от седми клас от училищата на територията на община Кюстендил.