Управляващият орган на Програма "Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР) открива за кандидатстване процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG16FFPR003-4.001 "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ в рамките на Приоритет 4 "Справедлив преход“ на ПРР, съобщиха от пресцентъра на Община Кюстендил.

Основната цел на процедурата е да подкрепят мерки за енергийна ефективност (ЕЕ) на многофамилни жилищни сгради, включително за намаляване на енергийната бедност, в най-силно засегнатите от климатичния преход области Перник, Кюстендил и Стара Загора, както и общините Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Фонда за справедлив преход (ФСП) и национално съфинансиране.

Процент на съфинансиране: не се изисква съфинансиране от кандидата – размерът е 100% безвъзмездна финансова помощ.

Повече информация може да намерите на следния линк: https://eumis2020.government.bg/…/f4d6a4ca-0a30-4c90-bd51…

В тази връзка Община Кюстендил кани всички заинтересовани лица на среща, която ще се състои на 03.07.2024 г. от 17:30 часа в сградата на Килийното училище, находяща се на ул. "Търговска“ № 6.