Общинският съвет в Дупница ще проведе редовно заседание, насрочено за 10.00 часа, предаде репортер на "Фокус“. Дневният ред на заседанието включва 12 точки.

Първата докладна записка е внесена от общинския съветник Николай Табаков. Тя касае искане за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на Общински съвет.

В мотивите за искането са посочени четири причини. Първата е неизпълнение на задълженията като принципал на ВиК – Дупница за своевременно, обективно и разбираемо информиране за състоянието на дружеството. Втората причина е свързана с твърдения за целенасочени действия и бездействия, водещи до влошаване финансовото състояние на ВиК – Дупница. Третият мотив е липсата на контрол върху управителя на водното дружество, а четвъртата причина е липсата на адекватни мерки за подобряване дейността на ВиК – Дупница.

В рамките на заседанието ще бъде представен проект "Изграждане на Младежки център в община Дупница“, финансирано от Национален план за възстановяване и устойчивост.

Ще бъде гласувана и идея за кандидатстване на Община Дупница с проектно предложение " Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане материалната база, изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“ пред Фонд "Социална закрила.