Увеличават цената на топлия обяд за лицата, живеещи в бедност на територията на община Свищов. Промяната ще е в сила от 1 юли, уточняват за "Фокус“ от местната администрация в крайдунавския град. От следващия месец единичния разход за топъл обяд се повишава от 3,20 лв, на 3,64 лв. с ДДС.

В момента на територията на Свищовска община от услугата се възползват общо 100 души. Това са лица и семейства без доходи, лица обект на социално подпомагане, лица с увреждания с ниски доходи, лица с установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа, самотни лица, възрастни пенсионери с ниски доходи т.е. най-нуждаещите се лица.

На потребителите е осигурена здравословна, качествена и разнообразна храна при спазване на всички разпоредби на Закона за здравето, Закона за храните и поднормативната уредба по прилагането им, както и приложимото европейско законодателство в областта на храненето.

Целта на програмата е осигуряване на подкрепа за преодоляване на основните идентифицирани лишения от храна и основни материали за осигуряване на нормални условия за живот на хора, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация.

Проектът за топъл обяд в Свищов продължава до края на септември 2025-а.