Успокоява се зимната обстановка в община Търговище. Вече проходим е пътят по направлението Макариополско-Буйново, който бе затворен заради навявания.

В рамките на деня се очаква да бъде окончателно разчистен и пътят по направлението Божурка-Презвитер Козма.

Ситуацията с електрозахранването в населените места е динамична. Към момента в Общината са постъпили сигнали за липса на ток в Божурка, Пайдушко, Братово, Цветница, Острец.

Общинските предприятия БКС и "Флора“ продължават разчистването на паднали дървета и клони на територията на Търговище. Приоритетно се работи по основните пътни артерии и тротоари в града, както и на местата, където счупени клони пречат на движението.

Проблем пред преминаването на сметосъбиращите машини на БКС остават провисналите кабели на много от улиците. Задължение за премахването им имат кабелните оператори. Заради липса на предприети действия от тяхна страна и с цел осигуряване на сметоизвозването служители на Общината ще съдействат за обезопасяването и повдигането им. Където е възможно, ще се избягва прекъсване на кабелите, за да не прекъсват и подаваните чрез тях услуги към гражданите. Стартирана е обаче процедура за принудителното им премахване.

Припомняме, че поддръжката на прилежащите площи към жилищните и търговските обекти е задължение на живущите или на стопанисващите ги.