Представители на Украински държавен университет за наука и технологии (Днепър), Националния авиационен университет (Киев) и други университети в Украйна участваха в XVIII Международна конференция "Стратегия за качество в индустрията и образованието“, която се проведе в периода 4 – 6 юни 2024 г. в ТУ – Варна.

Форумът даде възможност за обмен на опит, установяване на творчески и бизнес контакти между преподаватели, както и потенциални партньори от сферата на бизнеса, индустрията и от сферата на образованието.