Балкански университетски център вече работи във Велико Търново. Учредителното събрание се проведе във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий“, където е и седалището на структурата, предаде кореспондент на "Фокус“.

Идеята на Балканския университетски център е да разработва проекти, с които да участва в програми за стимулиране на образованието, за подобряване на материалната база и за създаване на възможно най-добрите условия при предоставяне на образователна услуга с най-високо качество.

Висшите учебни заведения, които членуват в БУЦ, са: Университетът в Ниш (Република Сърбия), Университетът в Крайова (Румъния), Университетът "Намък Кемал“, Текирдаг (Република Турция), Международният славянски университет "Г. Р. Державин“, Свети Николе (Р Северна Македония), Европейският политехнически университет, Висшето строително училище "Любен Каравелов“, Университетът на Западна Македония (Гърция), Университетът "Фан С. Ноли“, Корча (Република Албания).

Председател на центъра е проф. Христо Бондьолов – зам.-ректор по учебната дейност на ВТУ. Част от управителния съвет са проф. Йордан Гьорчев, президент на Международния славянски университет "Г. Р. Державин“, Свети Николе (Р Северна Македония), и инж. Димитрис Стефанидис, президент на Европейския политехнически университет.

Луиза Транчева