Областният управител професар Андрияна Андреева прие днес със своя екип представителя на Върховния Комисариат за бежанците на ООН в България /ВКБООН/ госпожа Седа Кузуджу, която бе придружена от съветника по закрилата и заместник представител на Върховния комисариат Булент Пекер.

Това е първа среща между двата екипа, на която беше представена пълната палитра от дейности, които Представителството на Комисариата извършва в България, особено през последните години. След началото на войната в Украйна, УНИЦЕФ и Върховният комисариат на ООН за бежанците създадоха 30 центъра, които предоставят подкрепа на бежанци, бягащи от войната (т. нар. "Blue Dots“ – "Сини точки“) по границите и основните пътища на мигрантите, като 6 от тях са в България.

В настоящия момент представителството на Комисариата у нас преустройва тези точки за закрила в общностни центрове. Точно такъв Общностен център под името "Компас“ ще бъде открит днес във Варна и ще бъде част от Българската мрежа за закрила и включване. Центърът е създаден с партньорските организации "Енерджи“, БЧК, Фондацията за достъп до права ФАР и Каритас България.

Общностният център "Компас“ ще предоставя възможности за:

- Образователни дейности – езикови курсове по български език, култура, история и професионални обучения,

- Психосоциална подкрепа,

- Медицински грижи,

- Правна помощ,

- Социални дейности, които насърчават интеграцията на украинските бежанци,

- Културни и спортни дейности.

Професор Андреева подкрепи приоритетите, които ВКБООН в България утвърждава и които позволяват на украинските граждани, потърсили закрила в България да бъдат подпомогнати за активното им включване в социалния и в икономическия живот у нас. Този процес обаче трябва да премине през широка образователна подкрепа както на децата и младите хора, така и на по-възрастните, които могат да се включат в пазара на труда след добра езикова подготовка. Точно такава ще им бъде предложена в Общностния център, който се открива днес във Варна.

Сред приоритетите на Центъра ще бъде и разрешаване на проблемите на тези от бежанците, които търсят работа.On-line платформа ще свързва тази категория хора с работодатели, а ще започнат и обучения по предприемачество.

Областният управител ще подкрепи приоритетите на Агенцията на бежанците, работата на Общностния център и ще продължи съвместно с всички държавни образователни, социални и икономически ведомства и институции да търси и намира устойчиви решения за активното включване на украинските граждани в цялата палитра на обществения живот в региона.