На 18.09.2023г. от 11.00 часа в зала № 211 на Община Смолян се проведе заседание на временна комисия за избор на съдебни заседатели назначена с Решение № 1278 от 29.06.2023 г. на Общински съвет – Смолян, съобщиха от пресцентъра на Общината. След приемане на подадените документи от деловодството на Общински съвет-Смолян комисия установи, че към настоящия момент са подадени само 4 /четири/ броя заявления от кандидати, които са под определената квота за Община Смолян.

С цел попълване на цялата определена квота комисията единодушно реши и удължава срока за приемане на документи за избор на съдебни заседатели с мандат 2024-2028г. за Районен съд – Смолян и Окръжен съд – Смолян до 31.10.2023г. вкл. до 17.00 часа.