Вече е факт договорът, с който 15 десетокласници от специалност "Водно строителство“ в Професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия във Варна ще проведат практиката си във "ВиК – Варна“ ООД. Той бе подписан от управителя на дружеството инж. Веселин Русев и директора на гимназията г-жа Мария Петрова – Драганова. С това бе сложен финалът на първия етап от съвместната работа на гимназията и водното дружество, чиято крайна цел е възпитаниците на ПГАСГ "Васил Левски“ да припознаят своя бъдещ работодател в лицето на ВиК – Варна, както и да се ориентират в кое от направленията биха искали да се развиват.

Учениците гостуваха за първи път в дружеството в Световния ден на водата, когато бе организиран ден на отворени врати.

Практикантите ще имат възможност в рамките на периода от 1 до 12 юли да станат, макар и за малко, част от отдела по паспортизация, звеното, което се занимава с проектирането, ще поработят с диспечерите по приемане и отработване на аварии по водопреносната мрежа, ще се запознаят с работата на отдела по канализация, ще посетят пречиствателната станция и пр. От дружеството се ангажират да покажат на учениците и работа "на терен“.

Вторият етап от сътрудничеството на двете институции ще бъде създаването на стипендиантска програма, която ще позволи на ВиК-дружеството да си "отгледа“ кадри, които след завършване на училищната си подготовка да станат част от екипа му.

"Моята цел в дългосрочен план е дружеството да се модернизира и "подмладява“. Искам хората, които работят при нас, да са квалифицирани, мотивирани и целенасочено да развиват знанията и уменията си в полза на ефективната работа на ВиК – Варна. Затова сега залагаме началото на съвместната ни работа с професионалните гимназии, започнахме поетапно подновяване на техническия парк, ще инвестираме в дигитализацията и цифровизацията на основните процеси, които, от една страна, ще привличат все повече млади хора за работа при нас, от друга – ще повишат качеството на услугата, която предлагаме“, заяви управителя на Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД инж. Веселин Русев.