Работен семинар на тема "Хемопоетична стволова трансплантация“ бе организиран по проект TRANSTEM в МУ-Варна. На събитието се проведе в Аудитория 1 на Медицинския университет в морския град, участваха специалисти от трансплатационни центрове в София и Варна и хематолози от цялата страна. Международен гост-лектор бе д-р Мария Стамули от Университетската болница в Атина, Гърция.

Научното събитие бе открито от проф. д-р Виолета Йотова, зам.-ректор "Наука“ в МУ-Варна, която се обърна към присъстващите с думите: "Ние трябва да създадем научен продукт, защото от нас се очаква да се развива клиничната практика. Всичко, което правим, трябва да бъде в полза на пациентите и подобряване на медицинските грижи за тях.“

Проф. д-р Игор Резник, координатор на проект TRANSTEM, обясни: "Обсъдихме възможностите за провеждане на съвместни изследвания и за съвместно ползване на аудиториите. Голямо внимание обърнахме на разбора на пациентите, които в момента са в клиниките и при които има реални въпроси, но няма ясни решения. Обменихме експертни мнения, като поставихме въпросите пред аудиторията и вариантите за лечение.“

В събитието участваха младите изследователи от проект TRANSTEM, хематолози, педиатри, генетици и имунолози от МУ-Варна. Работният семинар, който ще има продължение през 2025 г., демонстрира транслационния капацитет на TRANSTEM да прекрачи прага от фундаментална наука към клинично приложение.